Το 2001 στο Λαμπρινό Ξάνθης ξεκινήσαμε τη συστηματική εκτροφή μοσχαριών σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σε χώρο καθαρό και ελεγχόμενο, με τη συνεργασία κτηνιάτρων, εκτρέφονται κρεωπαραγωγικές φυλές των οποίων η διατροφή στηρίζεται σε μη γενετικά τροποποιημένες. Με τη βοήθεια μηχανικών μέσων και τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού τριών σταδίων, οι χώροι εκτροφής και επεξεργασίας καθαρίζονται συνεχώς χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα, η γεύση και η υψηλή διατροφική αξία του κρέατος