ΔΩΡΕΑΝ

Περισυλλογή και αποτέφρωση νεκρών βοειδών και αιγοπροβάτων.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πληροφορίες

Απόστολος Παπαδόπουλος

τ.25410 93775 / κ.6947 272620