Από το 1997 λειτουργεί η ιδιόκτητη μονάδα σφαγής ζώων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον ευρωπαϊκό κωδικό λειτουργίας S57.

Οι άρτιες ψυκτικές εγκαταστάσεις και η συστηματική τήρηση των κανόνων υγιεινής διασφαλίζουν την ποιότητα, την γεύση και την υψηλή διατροφική αξία του κρέατος.

Για την προστασία του περιβάλλοντος λειτουργεί από το 2009 μια από τις ελάχιστες, στην Ελλάδα, εγκαταστάσεις αδρανοποίησης των ζωϊκών απορριμμάτων (Rendering).

Ενώ για τα υγρά απόβλητα λειτουργεί ένας βιολογικός καθαρισμός 3 σταδίων.